• Nguyễn Bửu Bảo Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ trưởng Tổ khối 5
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0376719714
  • Email:
   nguyenbbtran@gmail.com
 • Huỳnh Trung Nhì
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ trưởng Tổ khối 4
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0366470663
  • Email:
   huynhtrungnhi1970@gmail.com
 • Ngô Thị Xuân Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ trưởng Tổ khối 3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0963469363
  • Email:
   xtrang1981@gmail.com
 • Lê Hoàng Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ trưởng Tổ khối 2
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973822472
  • Email:
   lehoangtuan12081968@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973907684
  • Email:
   nhan_c1bbinhhoact@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tú Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ trưởng Tổ khối 1
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0375284536
  • Email:
   coploverua@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974580075
  • Email:
   ly10101979@gmail.com
 • Võ Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01234545864
 • Nguyễn Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0378245275
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 1