• Lê Thanh Dẻn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhận viên Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0949887924
 • Phan Thanh Tòng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0949767575
  • Email:
   tongbhct@gmail.com
 • Lê Quang Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919725752
  • Email:
   letrung1973@gmail.com
 • Đỗ Văn Mẫm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung Cấp
  • Điện thoại:
   0363445550
 • Huỳnh Thành Qua
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912766947
  • Email:
   huynhqua1990@gmail.com
 • Nguyễn Kim Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912589434
  • Email:
   hao_c2anhoact@angiang.edu.vn
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 1